Slavistična periodika

Večin znanstvenih dognanj naših raziskovalcev je javnosti najprej predstavljena v člankih v znanstvenih revijah. Nekatere med njimi nastajajo tudi ob sodelovanju oddelka ter pod okriljem Slavističnega društva Slovenije.

Slavistična revija
http://www.srl.si

Jezik in slovstvo
http://www.jezikinslovstvo.com

Slavica Tergestina
http://www.slavica-ter.org