V družbi slovanskih pisateljev

Oddelek za slavistiko in Forum slovanskih kultur vabita na srečanji s pisatelji ob 10. obletnici zbirke Sto slovanskih romanov.

V torek, 15. 11. 2016, ob 10.30, predavalnica 2 na Tobačni: Roman Senčin (Rusija).
 
V sredo, 16. 11. 2016, ob 10.30, predavalnica 5 na FF: Svetoslav Nahum (Bolgarija) Nada Gašić (Hrvaška), Monika Kompaniková (Slovaška), Vida Ognjenović  (Srbija), Milorad Popović (Črna gora), Vlado Žabot (Slovenija).