Je l' vam se hoće Lado? - predavanje in delavnica hrvaških plesov

V torek, 29. 11. 2016, ob 16. uri, predavalnica 4
 

V okviru Dnevov hrvaške kulture in predmeta Južnoslovanske družbe in kulture 1: Hrvaška vas vabimo v torek, 29. 11. 2016, ob 16. uri v predavalnico 4 na predavanje in delavnico hrvaških plesov.  

 
Člani folklorne skupine LADO iz Hrvaške Krešimir Dabo, direktor Lada, Livija Zgurić, višja strokovna sodelavka za odnose z javnostmi in marketing, ter plesna voditelja Vlasta Hlišć in Alen Šušković nam bodo predstavili, kdo in kaj je LADO, na delavnici pa nam bodo pokazali različne hrvaške plese iz nekaterih hrvaških krajev: Baranje, Podravine, Medžimurja, Hrvaškega zagorja, Like in Dalmacije.  
 
Delavnica hrvaških tradicionalnih plesov
Ljudski plesi so se po navadi plesali ob praznikih (npr. božič, večji cerkveni prazniki), na sejmih, ob drugih posebnih priložnostih (pust, Jurjevo ipd.) ter na porokah. Plesalo se je na odprtem ali v zaprtih prostorih: pred cerkvijo, na dvoriščih, v kulturnem ali gasilskem domu, gostilnah itd. Na plesnih prireditvah so bili moški ločeni od deklet, ki so jih na ples pospremile mame, tete ali babice in budno pazile, da so se mladenke dostojno vedle. Veliko plesov, pesmi in glasbe se je ohranilo do današnjih dni in si jih lahko ogledamo in jim prisluhnemo na številnih festivalih izvirne folklore.​
Stilske, ritmične in koreografske značilnosti ljudskih plesov, smer gibanja, drža, vrsta glasbene spremljave in podobno kažejo značilne razlike med posameznimi hrvaškimi kraji. Hrvaški strokovnjaki za plesno ljudsko izročilo so podelili ljudske plese na štiri glavna področja: alpsko, panonsko, dinarsko in jadransko. Repertoar Ansambla LADO obsega različne plese in pesmi s področja Hrvaške, pa tudi z drugih področij, kjer živi hrvaško prebivalstvo. ​
 
Na delavnici, ki bo trajala 90 minut, bodo predstavljeni naslednji plesi:
1. Medžimurski plesi: Faljila se Jagica divojka in Lepe naše senokoše
2. Podravski plesi: Grizlica in Podravski drmeš
3. Zagorski plesi: Judin polka in Šroteš
4. Baranjski plesi: Jabučice in Todore
5. Lički tanac
6. Dva paši – ples z otoka Murter
 
Predavanje in delavnica bosta v hrvaščini.  
Za delavnico svetujemo udobna oblačila in obutev.