Predavanja akad. prof. dr. Plungjana in prof. dr. Rahiline o ruskem korpusu, novi ruski slovnici, tipologiji in verzologiji

 

7. 3. - 13. 3. 2017

V naslednjem tednu nas bosta obiskala pomembna ruska jezikoslovca: akad. prof. dr. Vladimir A. Plungjan (Inštitut za ruski jezik Ruske akademije znanosti, Inštitut za jezikoslovje Ruske akademije znanosti) in prof. dr. Ekaterina V. Rahilina (Inštitut za ruski jezik Ruske akademije znanosti,  Fakulteta za humanistiko Univerze NIU VŠE).

Gosta sodita med ustanovitelje Ruskega nacionalnega korpusa (http://www.ruscorpora.ru), ki je ob češkem najrazvitejši korpus v slovanskem svetu. Vodita projekt Korpusna slovnica ruskega jezika (http://rusgram.ru/main), ki ga bosta med gostovanjem predstavila.

Imela bosta cikel predavanj:

a) v torek,  7. 3., ob 18.00 v Ruskem centru znanosti in kulture (Ciril-Metodov trg 1) bosta imela predavanje z naslovom »Korpusno jezikoslovje in Nacionalni korpus ruskega jezika«. Opozorila bosta na posebnosti ruskega korpusa, pomembnega orodja za vse rusiste, zato bo predavanje posebej aktualno za študente rusistike.

b) v sredo, 8. 3., ob 13.00 v Mali dvorani Inštituta za slovenski jezik  F. Ramovša ZRC (Novi trg 4) bosta imela v angleščini predavanje z naslovom »Projekt korpusne slovnice ruskega jezika«. Predstavila bosta prvi zvezek nove slovnice.

c) v četrtek, 9. 3., ob 9.40 (pred. 4, FF) bo prof. Rahilina v angleščini predavala o leksikalni tipologiji.

d) v četrtek, 9. 3., ob 13.00 (pred. 024, FF) bo imel prof. Plungjan predavanje z naslovom »Ruski neklasični verz«. Predavanje bo v ruščini.

e) v ponedeljek, 13. 3., ob 18.00 bo imel prof. Plungjan predavanje na Lingvističnem krožku (pred. 325, FF) z naslovom »Tipologija izražanja aspekta (Aspect cross-linguistically)«. Predavanje bo v angleščini.

Vljudno vabljeni!