dr. Martin Machovec v Ljubljani

Med ponedeljkom in sredo se bo v Ljubljani mudil dr. Martin Machovec, odlični poznavalec češkega undergrounda.

V ponedeljek, 29. maja, ob 10.30 bo imel na Filozofski fakulteti UL
(enota Tobačna 5) predavanje z naslovom Fenomen češkega (literarnega) undergrounda.  
V sredo, 31. maja, ob 17.00 pa se bo v Trubarjevi hiši literature odvil še javni pogovor in
literarni večer Egon Bondy in češki underground. Machovec bo predstavil razvoj in glavne
osebnosti češkega undergrounda v širšem kulturnem in zgodovinskem kontekstu.  
Subkultura t. i. undergrounda je na Češkoslovaškem nastala kot spontan odziv na zaostreno
politično represijo in cenzuro po letu 1968. Cilj državljanskega gibanja za »drugo kulturo«, ki
ga je sprožila peščica glasbenikov in ki se je v 70. in 80. letih razraslo na vsa področja
ustvarjanja, je bil vzpostaviti infrastrukturo za delovanje alternativnega, od uradne kulture
neodvisnega kulturnega prostora.
Dr. Martin Machovec je urednik, literarni kritik, prevajalec in predavatelj na Univerzi Jana
Amosa Komenskega in Karlovi univerzi v Pragi. Pri svojem uredniškem delu sistematično
skrbi za večjo dostopnost samizdatskih del javnosti, je avtor vrste študij in slovarskih gesel s
področja samizdatske literature (mdr. tudi opusa Egona Bondyja).