RU1 / RU2 Rezultati izpitov iz Uvoda in Sodobne kulturne situacije

Sporočam vam, da imate v e-indeksu že ocene kolokvijev in izpitov.

15. junij 2017

miha javornik