RU1/RU2 Rezultati izpitov ali kolokvijev

Obveščam vas, da imate v e-indeksu že ocene kolokvijev in izpitov, ki ste jih pisali v torek!

30. junij 2017

miha javornik