RU2 Prevajanje strokovnih besedil v ruščino (prof. Komarova) - ustni izpiti

Prof. Komarova sporoča, da bodo ustni izpiti iz predmeta RU2 Prevajanje strokovnih besedil v ruščino jutri, 14. septembra, ob 9.00 v tajništvu Oddelka za slavistiko (v predstojniški sobi).