RU1 MRJ1 lektorske vaje (prof. Komarova) - ustni izpiti

Prof. Komarova sporoča, da bodo ustni izpiti iz predmeta RU1 MRJ1 lektorske vaje jutri, 14. septembra, ob 10.30 v tajništvu Oddelka za slavistiko (v predstojniški sobi).