RU1 MRJ1 Rezultati pisnega dela izpita

Rezultati pisnega dela izpita iz Modernega ruskega jezika I – lektorske vaje z dne 13.9.2017
Vpisna št. Št. napak
ocena
18150476 17 8
18150565 43 5
18150270 85 5
Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6, 41, … =5
Ustni izpit pri lektorici Spanringovi bo v četrtek, 14.9 ob 12.00: (Rimska – I A)