Predavanji dr. Sajenka o leksikostatistiki in praslovanski morfologiji

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

napovedujemo predavanji ruskega jezikoslovca dr. Mihaila N. Sajenka, znanstvenega sodelavca Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti (Moskva).  Dr. Sajenko bo imel naslednji predavanji:

·      v četrtek, 26. 10., ob 13. 00 v predavalnici 024. Tema predavanja je "Лексикостатистика и глоттохронология: история и методология". Udeležba je obvezna za študente tretjega letnika, ki poslušajo RU1 Struktura ruskega jezika (leksikologija in frazeologija). Predavanje bo v ruščini.

·      v ponedeljek, 30. 10., ob 18. 00 na Lingvističnem krožku, v pred. 325. Naslov predavanja je "Периодизация истории праславянского субстантивного склонения". Predavanje bo v ruščini, izroček in prezentacija v slovenščini.

Vljudno vabljeni!