Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite enodnevnega seminarja Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik v organizaciji Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko in Oddelkom za ruski jezik Filološke fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, ki bo potekal v torek, 5. decembra 2017, v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Aškerčeva 2).

Program:

09.00–09.20: Ольга Сергеевна Плотникова, Актуальные проблемы сопоставительного изучения глагольного вида в словенском и русском языках;

09.30–09.50: Елена Васильевна Петрухина, Особенности русской аспектуальной системы в сравнении с чешской и словенской;

10.00–10.20: Aleksandra Derganc, Odnos med glagoli premikanja iti-hoditi in идти-ходить v slovenščini in ruščini;

10.30–10.50: Mladen Uhlik, Sopostavitev slovenskega naj in ruskega пусть;

11.30–11.50: Matej Šekli, Glagolski vid in vrste glagolskega dejanja v praslovanščini;

12.00–12.20: Анастасия Ильинична Плотникова, Особенности видового функционирования и видовой деривации в древнерусском языке;

12.30–12.50: Andreja Žele, Slovenski vid s skladenjskopomenskega vidika;

13.00–13.30: Domen Krvina, Glagolski vid pri izražanju zaporednosti dejanj v slovenščini;

15.00–15.20: Magda Lojk, Glagolski vid pri pouku slovenščine kot tujega jezika;

15.30–15.50: Tatjana Komarova, Категория вида в практике преподавания русского как иностранного;

16.00–16.20: Marina Spanring Poredoš, Pogoste napake pri tvorjenju dovršnega prihodnjika in rabi nedovršnika v ruščini.