Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov

Videm, 27. in 28. september 2018
 

Slovani od preloma 19. in 20. stoletja do danes: jezikovne, zgodovinsko-politične spremembe in književni doprinos

Vabilo k prijavi izvirnih znanstvenih prispevkov (MS DOC)