RU1 - kolokvij iz LMRJ I

Študente 1. letnika obveščam, da bo 3. kolokvij iz predmeta Moderni ruski jezik I - lektorske vaje  v ponedeljek, 16.4., ob 13.00 v predavalnici št. 4.

Marina Spanring-Poredoš