Cikel predavanj prof. dr. Nenada Veličkovića

Vabljeni na predavanja, ki jih bo v okviru izmenjave Erasmus+ KA1 izvedel prof. dr. Nenad Veličković s Filozofske fakultete Univerze v Sarajevu.

    • torek, 15. 5. 2018, 11.20–13.00, predavalnica 5
TRI U JEDAN, A NIJE NES

Tri kulture i tri književnosti u granicama jedne države
Tri bh. etnonacionalizma (srpski, hrvatski i bošnjački) koji kulturu kao inkluzivnu i integrativnu opšteljudsku relaciju svode (političkim ali i akademskim praksama) na ekskluzivnu, u dvije riječi: kulturni inžinjering.  
 

    • torek, 15. 5. 2018, 13.00–14.40, predavalnica 5
TILTERATURA (TIPOVI INDOKTRINACIJE LITERARNIM TEKSTOM)

Indoktrinacija u nastavi maternjeg jezika i književnosti
Školokrečina, analiza sadržaja čitanki u BiH, studija slučaja: Svezame, otvori se.
 

    • četrtek, 17. 5. 2018, 11.20–13.00, predavalnica 209c
BAŠTINA KAO BAUŠTELA

Kako akademska zajednica doprinosi etničkim identitarnim politikama/ciljevima
Laža i apanaža.

 
    • četrtek, 17. 5. 2018, 13.00–14.40, predavalnica 116
nenadveličković.ba

Bosanskohercegovački pisac i univerzitetski nastavnik

Predavanja bodo v bosanskem jeziku.