Informativni dan za vpis na drugostopenjske programe v 2013/2014

V ponedeljek, 17. junija od 10.00 do 12.00 bo v predavalnici 02A na informativni dan za drugostopnejske programe Oddelka za slavistiko:
Bohemistika - DVODISC
Južnoslovanski študiji - DVODISC
Polonistika - DVODISC
Polonistika - DVO, PED *
Primerjalno slovansko jezikoslovje - DVODISC
Rusistika - DVODISC
Rusistika - DVO, PED
Slovakistika - DVODISC
Slovakistika - DVO, PED
Srednjeevropske študije - skupni študijski program *

Strani