Predavanja prof. dr. E. Petruhine in prof. dr. O. Plotnikove o besedotvorju in slovensko-ruskih interferencah

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,​

v naslednjem tednu nas bosta v okviru bilaterarnega projekta “Kontrastivno in primerjalno preučevanje ruščine in slovenščine” (Oddelek za slavistiko FF, Oddelek za slovansko filologijo Moskovske državne univerze MGU, Oddelek za ruski jezik Moskovske državne univerze MGU) obiskali vidni ruski jezikoslovki: prof. dr. Elena V. Petruhina (Oddelek za ruski jezik Filološke univerze MGU) in prof. dr. Olga S. Plotnikova (Oddelek za slovansko filologijo Filološke univerze MGU).​

Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite enodnevnega seminarja Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik v organizaciji Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko in Oddelkom za ruski jezik Filološke fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova, ki bo potekal v torek, 5. decembra 2017, v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Aškerčeva 2).

Strani