Študijski programi oddelka

Študij na Oddelku za slavistiko poteka po akreditiranih študijskih programih na treh bolonjskih stopnjah

 

Prvostopenjski programi

 

Magistrski programi

 

Doktorski študij na oddelku poteka v okviru doktorskega programa FF ...>>