Raziskovalna dejavnost oddelka

Večina sodelavcev oddelka sodeluje v nacionalnih in mednarodnih bilateralnih projektih, ki jih FF izvaja v okviru Znanstvenega inštituta, svoja znanstvena dognanja pa predstavljajo na domačih in tujih znanstvenih srečanjih, v monografskih publikacijah ter v strokovni periodiki.