Zahodna slavistika

Zahodnoslovanske jezike in kulture na oddelku preučujejo bohemisti, slovakisti in polonisti. Tri različne katedre izvajajo vsaka svoje programe, svoje moči pa družijo tudi v skupnem enodisciplinarnem programu Zahodnoslovanski študiji.