Študijski programi oddelka

Na oddelku izvajamo več različnih prvostopenjskih, drugostopenjskih in tretjestopenjskih programov s področja slovanskih jezikov in kultur. Študirati je mogoče vse zahodnoslovanske, južnoslovanske jezike in ruščino …

Natančnejše podatke o programih  v obliki predstavitvenih zbornikov najdete na spletnih straneh FF:

Zaključna dela študijskih programov – navodila in postopki