Študijski programi oddelka

Na oddelku izvajamo več različnih študijskih programov s področja slovanskih jezikov, književnosti in kultur.

Na dodiplomskem in magistrskem študiju je mogoče študirati dvopredmetne programe: Češki jezik in književnost, Južnoslovanski študiji, Polonistika, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Rusistika in Slovakistika.

Na magistrskem študiju izvajamo tudi dvopredmetne pedagoške programe Polonistika, Rusistika in Slovakistika ter enopredmetni skupni program Srednjeevropske študije.

V okviru interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje razpisujemo področje Slavistični študiji.

Natančnejše podatke o programih  v obliki predstavitvenih zbornikov najdete na spletnih straneh FF:

Zaključna dela študijskih programov – navodila in postopki